Pallitatieve thuiszorg

Palliatieve Thuiszorg

Als mensen zorg nodig hebben in de laatste levensfase, dan is deze zorg erop gericht om de patiënt (en zijn of haar naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Deze intensieve zorg thuis wordt gegeven door professionele medewerkers. Daarmee worden de eventuele mantelzorger ontlast. Er is niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken hebben. Er is ook aandacht voor de psychische, sociale en/of zingevingsvragen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen. Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening en de kwaliteit van het leven staat centraal. Als het einde nadert mag u rekenen op de menselijke aandacht, liefde en warmte die onze medewerkers u willen bieden.

Nabrissa Zorg BV - Flevodwarsweg 3 D - 2318 BW Leiden - 071 - 3031949 
bij spoed: 06 11 58 65 92