in- en exclusie criteria

Algemeen
Wij vinden het belangrijk dat wij kwalitatief goede zorg leveren aan onze cliënten. Dit zou kunnen betekenen dat wij niet bij alle zorgvragen ingezet kunnen worden. In deze in- en exclusie criteria wordt bepaald wanneer wij wel of juist geen zorg kunnen bieden. De zorg kan zowel uit de Wmo als de Wlz worden geboden. Thuiszorg Nabrissa B.V. biedt aan mensen vanaf 18 jaar:

Inclusie criteria:

 • Huishoudelijke ondersteuning;
 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleegkundige zorg;
 • Individuele begeleiding;
 • Somatische zorg;
 • Dementie zorg;

Mensen met onderstaande aandoeningen en/of beperkingen kunnen geen gebruik maken van de diensten van Thuiszorg Nabrissa:

Exclusie criteria:

 • Psychogeriatrische aandoening/beperking;
 • Lichamelijke handicap;
 • Zintuigelijke handicap;
 • Verstandelijke handicap;
 • Psychosociale problemen.

Op grond van geloof of levensbeschouwing en op grond van afkomst en cultuur wordt niemand uit- en buitengesloten. Thuiszorg Nabrissa houdt hier rekening mee en voorziet van zorg wat past binnen de cultuur, geloof en levensbeschouwing van de cliënt.