Registratie klacht

Urgent

Zijn er slachtoffers betrokken bij de klacht?

Ik wil e.e.a. graag mondeling toelichten: